FAQ (Najczęściej Zadawane Pytania)

W jaki sposób mogę się skontaktować z przedstawicielami Akademii Piłki Nożnej Talent ?

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego, lub poprzez formularz na stronie www Akademii. Wszystkie namiary teleadresowe znajdują się tutaj – www.apntalent.pl/kontakt/

Czy moja córka / mój syn może wziąć udział w zajęciach próbnych ?

Oczywiście, serdecznie zapraszamy na trening próbny. Prosimy o kontakt, w celu ustalenia w jaki dzień i do jakiej grupy należy przyprowadzić dziecko, lub proszę posłużyć się harmonogramem treningów dostępnym tutaj –  www.apntalent.pl/harmonogram . W tabeli znajduje się informacja, które grupy, roczniki i w jaki dzień, oraz na którym obiekcie mają trening. Proszę zabrać strój sportowy, jakiekolwiek obuwie sportowe, chyba że dziecko posiada już obuwie piłkarskie i zapraszamy!!!

W jaki sposób mogę zapisać dziecko na zajęcia ?

Jeżeli po treningu próbnym dziecko zdecyduje, że chce uczestniczyć w regularnych treningach należy zgłosić ten fakt trenerowi, następnie należy wejść na stronę www.apntalent.pl/dokumenty, ściągnąć, lub otworzyć w przeglądarce i wydrukować wszystkie cztery dokumenty – „Kwestionariusz osobowy i regulamin APN Talent”, „Deklaracja członkowska APN Talent”, „Politykę prywatności…”, oraz „Zgodę rodziców”. Dokumenty trzeba wypełnić, podpisać, dziecko i rodzic muszą zapoznać się z regulaminem, oraz go podpisać i taki komplet należy dostarczyć jak najszybciej trenerowi.

Czy małych piłkarzy i piłkarki obowiązują opłaty za korzystanie z treningów piłkarskich ?

Tak. Składki członkowskie, które w całości przeznaczamy na cele statutowe Stowarzyszenia są obowiązkowe. Od strony finansowej, to podstawowe źródło utrzymania Akademii, ze składek opłacamy pensje trenerów, podatki i składki ZUS, oraz wynajem i utrzymanie obiektów, na których trenują nasi młodzi sportowcy.

Jaka jest wysokość składek ?

Od września 2018 obowiązują następujące wysokości składek:

  • Chłopcy – 90PLN/miesiąc ;
  • Dziewczęta – 70PLN/miesiąc ;
  • Drugie i kolejne dziecko w Akademii – 50% stawki podstawowej, czyli dla uproszczenia 45PLN/miesiąc za chłopca, 35PLN/miesiąc za dziewczynkę ;

W jaki sposób płacimy za treningi?

Tylko i wyłącznie przelewem bankowym. Nr rachunku znajduje się na stronie – www.apntalent.pl/dane-akademii/

Tytuł przelewu – „Darowizna na cele statutowe, Imię i Nazwisko Zawodnika, miesiąc.rok treningów” np. „Darowizna na cele statutowe, Jan Kowalski, 10.2018”

Moje dziecko nie może uczestniczyć w najbliższym treningu, lub z powodu choroby, czy też urazu nie będzie uczestniczyć w zajęciach przez dłuższy czas np. dwa miesiące, czy powinienem/powinnam zgłosić ten fakt ?

Tak. Należy o tym fakcie poinformować trenera, trener natomiast przekaże informacje koordynatorom odpowiedzialnym za aktualizacje danych zawodników. Jeżeli chodzi o jeden trening, to nie jest to problem, zgłaszamy ten fakt i trener ma możliwość dostosować plan treningu do zmniejszonej grupy. Jeżeli chodzi o dłuższą nieobecność, to jest to ważne z punktu widzenia np.  długoterminowego planowania treningów konkretnym grupom, czy też rozliczeń składek.

W jaki sposób Akademia informuje rodziców o różnych wydarzeniach, o planach, spotkaniach ?

Informacje pojawiają się w kilku miejscach i wiele zależy od typu informacji:

  • Strona Facebook – informacje o zbliżających się meczach/turniejach, badaniach lekarskich, relacje z wydarzeń (spotkania piłkarskie, spotkania integracyjne), oraz informacje o innych wydarzeniach
  • Strona www – harmonogramy treningów
  • Grupa Whasapp – interaktywny kanał komunikacji, który wykorzystuje aplikację na smartfon, służy do kontaktu z wszystkimi zapisanymi do niego rodzicami. Mamy grupę ogólną i szereg podgrup np. rocznikowych, grupy w których trenerzy korespondują ze swoimi grupami piłkarzy, grupy rodziców poszczególnych grup, grupy zakładane tymczasowo, pomagające w organizacji konkretnych wydarzeń. Aby zapisać się do grupy prosimy o kontakt z numerami z www.apntalent.pl/kontakt/
  • Grupy Facebook – podobnie jak Whaatsapp;
  • Instagram – nowy kanał, który powoli zaczniemy rozwijać;

Czy APN Talent posiada system szkolenia młodych piłkarek i piłkarzy ?

Oczywiście, zbudowanie i stałe doskonalenie spójnego, długoterminowego planu rozwoju młodych piłkarzy i piłkarek to podstawa każdej profesjonalnej akademii piłkarskiej.

System szkolenia, nad którym stale pracuje kadra trenerska naszej Akademii opiera się o Coerver Coaching, narodowy model gry opisany i udokumentowany przez PZPN, oraz o gry w modelu hiszpańskim. Jednym z najważniejszych zadań w tak skomponowanym systemie szkolenia jest odpowiednie przygotowanie planu treningów, a w nim wprowadzanych elementów, dyscypliny i obciążeń, oraz dostosowanie tych elementów do wieku i etapu rozwoju dziecka. Stopień złożoności treningów oraz ich intensywność zależy od dojrzałości fizycznej, psychicznej, motorycznej i biologicznej zawodników, oraz od ich dotychczasowego wyszkolenia. Co jest najważniejsze na każdym z etapów szkolenia ? Zauważalny rozwój, postęp i radość, jaką czerpie z tego zawodnik. Gra w piłkę, drużyna, rywalizacja, przełamywanie kolejnych barier, kreowanie gry i samodzielnie podejmowane na boisku decyzje powinny dawać zawodnikowi satysfakcję, musi czuć się z tym dobrze, musi chcieć nabywać kolejne umiejętności, musi rozumieć i akceptować porażki, popełniane błędy oraz wyciągać z tego wnioski.