Dane Akademii

Stowarzyszenie Akademia Piłki Nożnej TALENT

Siedziba – ul.Henryka Pobożnego 26A, 55-100 Trzebnica
NIP – 9151806579
REGON – 368897901
Rachunek Bankowy (Santander Bank Polska) – 41 1090 2457 0000 0001 3557 5772

Designed by APN Talent friends :)