Metodologia Szkolenia

Metodologia szkolenia Akademii Piłki Nożnej TALENT:

W APN TALENT wprowadzamy wewnętrzny, ujednolicony system szkolenia piłkarskiego, w który wpleciona jest metodologia Coerver Coaching.

Celem takiego podejścia jest zunifikowanie procesu treningowego tak, aby na każdym etapie szkolenia mieć kontrolę nad wszystkimi grupami zawodników i zawodniczek, realizującymi ściśle określone metody ćwiczeniowe.

Metody szkoleniowe stosowane podczas treningów w  APN TALENT mają za zadanie:

  • zachęcić dzieci i młodzież do uprawiania piłki nożnej;
  • optymalizować piłkarski rozwój młodych ludzi;
  • przynosić wymierne efekty w zakresie techniki, dynamiki i rozumienia gry;
  • płynnie wprowadzać dziewczynki i chłopców w świat piłki nożnej.

Nasz system szkolenia został opracowany w oparciu o wzorce uznanych marek piłkarskich, doświadczenia trenerów koordynatorów oraz obserwacje własne. Jest autorską kompilacją wspomnianego wyżej Coerver Coaching, Narodowego modelu gry i gier hiszpańskich.