dokumenty

Dokumenty niezbędne do pobrania, wypełnienia, podpisania i dostarczenia trenerowi, kiedy młody piłkarz/piłkarka zaczyna swoją przygodę z Akademią Piłki Nożnej Talent Trzebnica:

Deklaracja członkowska – APN TALENT

Kwestionariusz osobowy i regulamin APN Talent v10.09.2019

Polityka Prywatności dla rodziców i opiekunów prawnych APN

Zgoda Rodziców dla DZPN

 


Dokumenty prawne Stowarzyszenia :

Statut Stowarzyszenia Akademia Piłki Nożnej Talent (tekst jednolity na dzień 30.08.2018)