Misja Stowarzyszenia i Akademii

Misja

„Jeśli chcesz iść szybko, idź sam. Jeśli chcesz zajść daleko, idźmy razem…”

Głównym celem Akademii Piłkarskiej Talent jest zachęcanie dzieci i młodzieży  do aktywności fizycznej oraz popularyzacja zdrowego stylu życia.  Nasz program zachęca  najmłodsze pokolenie do udziału w zajęciach wychowania fizycznego, zaraża je pasją do sportu, wyzwala pozytywne emocje oraz uczy wartości, charakteryzujących dobrego sportowca i sportsmenkę – szacunku do przeciwnika i gry w duchu fair play.

Razem dążymy do tego, aby każde dziecko w naszym klubie czuło się spełnione i czerpało jak najwięcej radości z gry. Naszym zadaniem na etapie piłkarskiego rozwoju najmłodszych adeptów i adeptek sportu jest nie tylko doskonalenie techniki gry w piłkę nożną, lecz również kształtowanie charakteru i pozytywnego podejścia do życia. Prawdziwe zadowolenie z futbolu najlepiej odczuwa się wspólnie, dlatego też bardzo duży nacisk kładziemy  na integrację, dbanie o dobrego ducha drużyny oraz  wspieranie się  w zespole.

Chcielibyśmy budować nasz model działania, współpracując z innymi klubami, rodzicami, samorządem oraz podmiotami gospodarczymi poprzez wymianę wspólnych doświadczeń, promocję naszego regionu oraz lokalnych marek firm.

W APN Talent prowadzimy spójną, opartą na zachodnich wzorcach metodologię szkolenia, organizujemy własny system rozgrywek ligowych, a także turniejów i imprez sportowych. Nasze wartości wpisane są w koncepcję, w ramach której myśl szkoleniową pragniemy rozwijać we wszystkich kategoriach wiekowych – zaczynając od najmłodszych grup i systematycznie ją kontynuować na  dalszych poziomach kształcenia. W myśl przyświecającej nam idei proponujemy  szansę na rozwój i spełnienie piłkarskich marzeń wszystkim dzieciom.

Małym podopiecznym zapewniamy profesjonalne przygotowanie w taki sposób, by mogli odnosić sukcesy na piłkarskich stadionach, a w przyszłości stanowić o sile polskiego futbolu. Naszym zdaniem, na tym etapie rozwoju należy uczyć przez zabawę, indywidualnie podchodzić do każdego zawodnika i zawodniczki, wzmacniać psychicznie, a stresogenną rywalizację odłożyć na przyszłe lata.